Kontakty
Sokol Vyšehrad
Rašínovo Nábřeží 24
128 17 Praha 2
IČO: 45246491

Kancelář jednoty:
224 919 997

Předseda oddílu: Pavel Rypl
606 816 398 + rypl@ocel.cz